Žaluzie - Rolety - Sítě proti hmyzu / Montáž a servis žaluzií / Okenní servis

SERVIS OKEN A DVEŘÍ
ŽALUZIE VYSOČINA 1997 - 2020 / OPRAVY ŽALUZIÍ VYSOČINA / MONTÁŽ ŽALUZIÍ VYSOČINA / SERVIS OKEN JIHLAVA / ROLETY JIHLAVA / MYTÍ OKEN - MYTÍ VÝLOH - MYTÍ SKLENĚNÝCH PLOCH / OKENNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU JIHLAVA / STÍNÍCÍ TECHNIKA JIHLAVA / Tel: +420 777 831 343 / Objednávky přijímám: Po - Pá 8.00 - 15.00 Hod./ ŽALUZIE JIHLAVA - MONTÁŽ ŽALUZIÍ JIHLAVA - SERVIS ŽALUZIÍ JIHLAVA - ROLETY JIHLAVA - DEN A NOC JIHLAVA - POLSTROVÁNÍ DVEŘÍ JIHLAVA - SÍTĚ PROTI HMYZU JIHLAVA - OKENNÍ TĚSNĚNÍ, DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ,

SPRÁVNÁ PROVOZNÍ ÚDRŽBA OKEN A DVEŘÍ

Příjem zakázek: Po - Pá 8.00 - 15.00 Hod. Tel: +420 777 831 343

Email: stinicitechnik@gmail.com

 • Pravidelné čištění nahromaděných nečistot v odtokových žlábcích a kanálcích ve spodní části rámu
 • Pravidelné vysávání prachu a nečistot zejména z horní části křídla.
 • Při mytí oken neumývejte z kování oken či dveří mazací přípravek
 • Pravidelná IMPREGNACE okenního a dveřního těsnění
 • Při mytí se nesmí nepoužívat čistidla s příměsí hrubých částic či drsné houby, drátěnky, brusné papíry, silikony apod.
 • Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, kyselá čistidla nebo jiné agresivní látky
 • Pravidelný  servis  oken  a  dveří:  1x  za  rok,  nadměrně  používané  vchodové  dveře  (např.  vstupní  dveře bytových domů, úřadů, obchodů apod.): 1x za 6 měsíců nebo dříve při zjištění závady
 • V případě zjištění závady, zajistěte neprodleně odborný servis, aby nedošlo k většímu poškození nebo k vážnému úrazu

OBSLUHA OKEN - POLOHY OKENNÍ KLIKY - VĚTRÁNÍ

OTEVŘENO / Poloha kliky: vodorovně Funkce: celkové otevření okna. Používá  se  při  krátkém  intenzivním  větrání  zejména  v  zimním  období,  kdy je  potřeba  vyměnit  velký  objem  vzduchu  v  interiéru  nebo  snížit  vnitřní vlhkost  v  místnosti  v  co  nejkratší  době  nebo  při  údržbě  (mytí  apod.)  v  V této   poloze   nenechávejte   křídlo   dlouhou   dobu,   jelikož   dochází   ke zvýšenému namáhání pantů i celé konstrukce okna či balkónových dveří.V  případě  zvýšené  vlhkosti  se  doporučuje  větrání  5  -  7x  denně  po  dobu  5 -10  minut,  nejlépe  průvanem  při  zachování  bezpečnosti  (zamezit  přístupu dětí   a   zvířat   k   otevřeným   oknům,   fixace   oken   a   dveří   proti   zavření průvanem apod.)

VENTILAČKA / Poloha kliky: kolmo nahoruFunkce: dlouhodobé větrání nebo při vaření či sušení prádlaVhodné  pro  dlouhodobé  větrání  mimo  topnou  sezónu  nebo  při  nárazovém zvýšení  vlhkosti  v  místnosti  (vaření,  praní,  sušení  prádla  apod.)  Tuto  polohu  křídla  nepoužívejte  v  případě vaší nepřítomnosti v objektu a při větších náporech větru.

MIKROVENTILACE / Poloha  kliky:  šikmo  vzhůru  pod  úhlem  45°  -  mezi  polohou  otevřeno  a  ventilačka  (některá  zejména  starší okna touto funkcí nedisponují)Funkce: minimální výměna vzduchu v místnosti - přivětrávání. Tato  poloha  způsobí  mírné  oddálení  křídla  okna  od  rámu.  Slouží  opět  k  dlouhodobému  přivětrávání  v teplém období.Při  odchodu  z  objektu  nezapomeňte  okno  opět  zavřít,  protože  při  této  poloze  není  okno  dostatečně zabezpečeno proti násilnému vniknutí.

ZAVŘENO / Poloha kliky: kolmo dolů Funkce: okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní. Klika  v  této  poloze  musí  směrovat  kolmo  dolů,  ne  šikmo!  Jen  v  této  poloze  budou  všechny  uzavírací  a bezpečnostní  prvky  plnit  svoji  funkci  a  křídlo  (resp.  těsnění)  okna  či  dveří    bude  maximálně  přiléhat  k  rámu okna. Pouze  takto  zavřené  okno  tvoří  minimální  dostatečnou  překážku  proti  vloupání.  Pro  zvýšení  bezpečnosti nabízíme výměnu standardních okenních či balkónových klik za kliky bezpečnostní.

 Provádíme odborný servis, seřízení, údržbu oken a dveří a výměnu poškozených dílů kování bez ohledu na dodavatele či výrobce, které jsou opatřené kováním Roto, Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia (Aubi), KFV, Schuring, Fuhr aj. 

 Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří.  Moderní  okna  a  dveře  Vám  mohou  při  správné  údržbě  sloužit  několik  desítek  let,  pokud  budete dodržovat  pravidelný  odborný  servis  včetně  seřízení  a  ošetření  kování  oken.

Okna  a  dveře  vlivem povětrnostních   podmínek   (změna   teplot,   vlhkost,   UV   záření   apod)   mění   své   vlastnosti   a   vlivem hmotnosti   křídel   a   používáním   dochází   k   mechanickým   změnám   a   opotřebování   dílů   kování   a ovládacích mechanismů.  

Kování  v  moderních  oknech  a  dveřích  by  mělo  být  dle  výrobců  oken  a  dveří  pro  správnou  funkci  1x ročně  zkontrolováno,  seřízeno  a  promazáno  vhodným  prostředkem.  

Nedodržováním  těchto  zásad dochází  k  mechanickému  poškození  kování  a  tím  i  ke  zkrácení  jeho  životnosti,  ke  zhoršení  těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří.  Včasným  odhalením  a  odstraněním  drobných  a  skrytých  závad  se  vyvarujete  pozdější  finančně náročnější  opravě  nebo  výměně  dílů  kování.  Zanedbání  servisu  a  údržby  oken  a  dveří  dochází  k nadměrnému  opotřebování  kování,  snížení  bezpečnosti  oken  a  dveří,  netěsnosti  a  zhoršení  funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří.  V  případě  oken  starších  než  8  let  již  bývají  problémy  s  dodáním  náhradních  dílů  kování.  V  případě,  že již   potřebný   díl   není   k   dispozici,   jsme   schopni   jej   nahradit   ekvivalentním   dílem   nebo   provádíme kompletní překování novým typem kování. 

Rozsah prováděných servisních prací provádíme dle požadavku objednatele:

 • celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování a rámů
 • kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování
 • detekce netěsností mezi rámem a křídlem
 • odstranění netěsností mezi rámem a křídlem (příp. doplnění dílů kování)
 • kontrola a příp. čištění odtokových kanálků (příp. frézování a úpravy)
 • seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu
 • odstranění běžných kolizních stavů (např. drhnutí křídla o rám)
 • kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken
 • seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno
 • dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky
 • nastavení parkovacího mechanismu
 • seřízení průvěsu křídel
 • kontrola a příp. nastavení správné pozice uzávěrů
 • nastavení aretační západky balkónových dveří
 • dodání a výměna nevyhovujícího drážkového těsnění
 • výměna poškozené nebo nefunkční okenní či balkónové kliky
 • výměna poškozených dílů kování
 • promazání kluzných částí kování a třecích ploch
 • srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování
 • rovnání prohnutých rámů v případě nevyhovující montáže
 • montáž bezpečnostní okenní či balkónové kliky
 • výměna či montáž dveřní kliky (klika/klika nebo klika/koule), možnost bezpečnostního provedení
 • demontáž a montáž okenního a dveřního těsnění, utěsnění parapetů

Orientační ceník prací

Práce servisního okenního technika - první prohlídka oken a dveří + zjištění závad u zákazníka a potřeba obj. náhradních dílů na kontrolovanou zakázku 500 Kč/Hod.(účtuje se každá započatá půlhodina)
Doprava k zákazníkovi v místě 350 Kč / mimo město 10 Kč/km
 

Provozní servis oken:

Kompletní servis obsahuje nastavení, promazání kování, kontrola těsnosti

200 Kč/za jeden ks okenního křídla (do počtu 5-ti křídel)

180 Kč/ za jeden ks okenního křídla (od 5-ti do 10-ti křídel)

160 Kč/ za jeden ks okenního křídla ( od 10-ti do 30-ti křídel)

Servis balkónových dveří: Kompletní servis obsahuje nastavení, promazání kování, kontrola těsnosti

500 Kč/ za jeden ks dveřního křídla

400 Kč/ks více než 3 křídla

Servis vchodových dveří: Kompletní servis obsahuje nastavení, promazání kování, kontrola těsnosti 900 Kč/za jeden ks dveřního křídla
Servis posuvných dveří (PSK, HST) Kompletní servis obsahuje nastavení, promazání kování, kontrola těsnosti 900 Kč/ za jeden ks posuvných dveří
Výměna náhradního dílu na okně a dveřích (kování, těsnění)

500 Kč jednoduchá výměna do 30 min. + cena náhradního dílu + cestovné

350 Kč složitá výměna za každých 30 min. + cena náhradního dílu + cestovné

Cena za materiál je vždy kalkulována a následně účtována až po zjištění cen u dodavatele a odsouhlasení zákazníkem

Minimální cena jedné zakázky 600 Kč bez cestovného

Dopravné

Doprava pro zakázky ve městě: 350 Kč jednorázová částka
Doprava pro zakázky mimo město: 10,- Kč/km

Pracovní doba servisního technika:

Po – Pá - 8:00 - 18:00 hod.
Po – Pá - po 18:00 hod. příplatek 50%
So – Ne - svátek příplatek 100%

TOPlist